#APMGSRegional, Alexandru Petcovici, reprezentant zona de Nord-Vest

Din punctul meu de vedere, în Regiunea de Nord-Vest a României, atât proiectanţii, cât şi administratorii, încep să înţeleagă faptul că monitorizarea structurală şi geotehnică este o componentă cheie atât în proiectarea, cât şi în execuţia şi în mod obligatoriu în etapa de exploatare a proiectelor de construcţie.

#APMGSRegional, Vlad Lupășteanu, reprezentant zona de Nord-Est

Urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi toate activităţile care gravitează în jurul acesteia, reprezintă una dintre componentele sistemului calităţii aplicabil construcţiilor din România. Scopul principal al sistemului constă în proiectarea, execuţia şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, păstrând ca obiectiv central protejarea vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane