#callToActionAPMGS, Nedelcu Florina-Cristina

#CalltoActionAPMGS
Ionut vintila
“Atrag atenţia asupra unui context foarte des întâlnit: lipsa lucrărilor de urmărire a comportării în timp în faza de execuţie pentru construcțiile de tip hale de depozitare, chiar dacă proiectantul a emis un program în acest sens. În plus, o astfel de situaţie neconformă afectează major faza de exploatare: lipsă informaţii, impact pe funcţionalitatea halei, costuri ridicate de întreţinere, etc.

Fiecare operațiune de urmărie, întreținere sau mentenanţa este necesar să fie respectată, conform recomandărilor din documentația tehnică emisă în acest sens, pentru a putea vorbi despre o exploatare sustenabilă, calitativă, sigură şi la costuri corecte.”

Nedelcu Florina-Cristina

membru APMGS
#CallToActionAPMGS este o campanie de comunicare demarată de APMGS prin care ne dorim creşterea nivelului de informare, pregătire şi înţelegere a importanţei lucrărilor de monitorizare structurală şi geotehnică de către cei care dezvoltă şi gestionează patrimoniul construit în România.

Nedelcu Florina-Cristina, membru APMGS, este invitata noastră de astăzi şi ne explică care sunt acțiunile și elementele de urmărire în timp a halelor de depozitare.

În mod uzual, construcţiile de tip "hale depozitare" se încadrează în categoria de importanţă normală (C), respectiv clasa III de importanţă.

Chiar dacă, categoria şi clasa de importanță nu impun lucrări de urmărire specială decât în cazul înregistrării unor avarii sau a altor evenimente cu repercursiuni negative de tipul cutremure, explozii, alunecări de teren etc, lucrările de urmărire curentă trebuie prevăzute de către proiectanţi şi implementate, atât pe durata execuţiei, cât şi pe perioada de exploatare.

I. Pentru perioada de exploatare, este esenţial ca cei care vor gestiona hala de depozitare să primească de la proiectantul general programul de urmărire a comportării în timp, adaptat la lucrările, echipamentele și produsele specifice puse în operă.

II. Un alt aspect vital pentru o bună exploatare a halei de depozitare este ca pentru fiecare tip de lucrare în parte, în funcție de cerințele producătorului, de specificațiile din cărțile și fișele tehnice ale materialelor și a echipamentelor folosite, Antreprenorul/Subcontractorii să transmită, în mod obligatoriu, toate informațiile necesare pentru întreținerea halei de depozitare odată cu predarea acesteia. Aceste informații trebuie să fie clare, concise, complete și bineînțeles, verificate / validate de către un specialist.

III. Programul de urmărire a comportării în timp trebuie să integreze toate lucrările recomandate pe tip de lucrare: inspecție vizuală, verificare, testare, curățare, revizie, spălare, mentenanță, sau orice alte recomandări specificate în documentația ce constituie capitolul D (documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și post utilizarea Construcției) al Cărții Tehnice a Construcției.

IV. Indicarea frecvenţei lucrărilor de executat şi de către cine (de ex: dacă e nevoie de o anumită specializare, condiţii de garanţie, etc) este absolut necesară pentru o bună implementare a acestor lucrări.

Atrag atenţia asupra unui context foarte des întâlnit: lipsa lucrărilor de urmărire a comportării în timp în faza de execuţie pentru construcțiile de tip hale de depozitare, chiar dacă proiectantul a emis un program în acest sens. În plus, o astfel de situaţie neconformă afectează major faza de exploatare: lipsă informaţii, impact pe funcţionalitatea halei, costuri ridicate de întreţinere, etc.

Fiecare operațiune de urmărire, întreținere sau mentenanţă este necesar să fie respectată, conform recomandărilor din documentația tehnică emisă în acest sens, pentru a putea vorbi despre o exploatare sustenabilă, calitativă, sigură şi la costuri corecte.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane