Activitate APMGS

Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, indicativ P 130-2023

În data de 23.02.2024, hashtagAPMGS a trimis către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (hashtagMDLPA) o solicitare de informații privind stadiul de elaborare/aprobare a proiectului de Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, indicativ P 130-2023”.

"Având în vedere deschiderea, începînd cu data de 07.11.2023, a procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ – Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, indicativ P 130-2023”, în care asociația APMGS a intervenit cu anumite propuneri de eficientizare a unor reglementări și de remediere a anumitor lacune legislative, identificate și acumulate din activitatea și experiențele numeroșilor specialiști calificați din componența membrilor noștri, care au fost prezentate, în modul stabilit de Dumneavoastră, prin Adresa nr. APMGS.RO.MGA.23.039/23.11.2023, solicităm respectuos să ne informați cu privire la stadiul de elaborare/aprobare a actului normativ menționat anterior."

Așteptăm cu interes aprobarea acestui act normativ, care este deosebit de important pentru industria noastră.

 

Update 09 04 2024

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Investiții (DGDRI) - Direcția Tehnică

Ref: Solicitare informații privind stadiul de elaborare a proiectului de ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, indicativ P 130-2023"

În urma solicitării dumneavoastră nr. 24055/2024, înregistrată la MDLPA cu nr. 297 /2024, cu privire la stadiul de elaborare a proiectului de ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, indicativ P 130- 2023 ", vă comunicăm următoarele:

Propunerile formulate de Asociația Profesională pentru Monitorizarea Geotehnică și Structurală (APMGS) prin adresa nr. 23039/2023, în perioada de consultare publică a proiectului de reglementare tehnică într-o primă formă (Redactarea I) au fost transmise elaboratorilor spre analiză și implementare. Pe baza observațiilor și propunerilor rezultate pe parcursul anchetei publice și consultării publice a fost elaborată o versiune actualizată a proiectului de reglementare tehnică, care a fost supusă avizării în cadrul Comitetului Tehnic de Specialitate al MDLPA, fiind obținut aviz favorabil fără condiții pentru redactarea finală.

Conform procedurii de elaborare și avizare, proiectul de reglementare tehnică (Redactarea a II-a finală) a primit avizele din partea instituțiilor relevante și a fost supus avizării în cadrul Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, pentru care a fost acordată viza "bun de tipar".

Conform legislației în vigoare, proiectul de ordin pentru aprobarea reglementării tehnice urmează să fie supus avizării interne, etapă care presupune verificarea conformității documentului cu normele de tehnică legislativă, a legislației în vigoare și documentelor normative de referință. Ulterior, proiectul de ordin pentru aprobarea reglementării tehnice va fi aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Răspunsul poate fi descărcat de aici [link].

 

 hashtag

Notificare APMGS cu privire la starea de degradare avansata a Podului Raureni

În urma informațiilor apărute in spatiul public cu privire la contractul de lucrari (actualizare proiect tehnic şi execuţie lucrări) aferente obiectivului de investiţii „PASAJ INFERIOR SOLVENTUL”, APMGS a solicitat către Primăria Timișoara să pună la dispoziție documentele referitoare la monitorizarea geotehnica si structurala din care sa rezulte măsurile adoptate de catre Beneficiar si Prestator pentru asigurarea serviciilor de monitorizare atat pe perioada executiei cat si pentru etapa de exploatare.

Sesiunea de instruire profesională: contract „Supervizare Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132 + 435 – km 185+230 - Relicitare”, partea a doua

Vineri, 17 noiembrie, a avut loc a doua sesiune de instruire profesională cu specialiștii din cadrul proiectului „Supervizare reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km135+435 – km 182+230 – Relicitare”

Sesiune de instruire profesională: contract „Supervizare Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132 + 435 – km 185+230 - Relicitare”,

Mulţumim invitaţiei venite din partea Septembrie Consulting SRL, Contract „Supervizare Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, Lot 2: km 132 + 435 – km 185+230 - Relicitare”, de a contribui cu know-how specific pentru o sesiune de instruire profesională cu următoarele teme majore:

► Definirea infrastructurii rezistente la schimbările climatice
► Cerinţe Caiet de sarcini – Elaborare Studiu de fezabilitate – Iulie 2023 (CNAIR) – Studiu preliminar de rezistenţă la schimbări climatice
► Planificarea și proiectarea infrastructurii rezistente la schimbările climatice
► Mobilizarea investițiilor în infrastructură rezistentă la schimbările climatice
► Integrarea monitorizării sănătății structurale pentru protejarea rezilienţei și durabilității infrastructurii
► Monitorizarea real-time a infrastructurii rutiere

Mă bucur să văd acest interes din partea autorității publice și o reală dorință de a înțelege cum pot să fie lucrurile făcute mai bine pe viitor, pentru a avea o infrastructură rezilientă, durabilă, sigură, corect întreținută. Mă bucur, de asemenea, că am putut contribui cu tot know-how-ul pe care îl punem în aplicare și inclusiv cu informaţii suport despre diverse tipuri de soluții digitale pentru urmărirea comportării construcțiilor în timp, un pas înainte pe care cred că trebuie să îl facem ca industrie.

Mulțumesc audienței mele și atenției cu care m-au ascultat. Sperăm să punem în practică, pe termen lung, cât mai multe dintre cele discutate. 

Regulamentul privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgentă specifice riscului la cutremure și/sau alunecari de teren

În vederea informării corecte a subiecților implicați în procesul instrumentării și monitorizării seimice (prestatori, investitori şi beneficiarii serviciilor) asupra obligațiilor care le revin prin reglementările legislative în vigoare.APMGS a solicitat către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă confirmarea obligativităţii acestor prevederi.

Întâlnire APMGS cu reprezentanți ai Primăriei Generale București și ai Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București.

Ca urmare a comunicării publice a dnului Viceprimar Stelian Bujduveanu referitor la expertizarea a 28 de poduri și pasaje rutiere și pietonale: Pasajul Victoria, Pasajul Jiului, Pasajul Fundeni, Pasajul Mărășești, Pasajul Muncii, Pasajul Bucur Obor, Pasajul Lujerului, Pasajul Pipera, Pasajul Băneasa, Pod Insula (Lacul Morii), Pod Ciurel, Pod Cotroceni, Pod Eroilor, Pod Operă, Pod Hașdeu, Pod Izvor, Pod Operetă, Pod Mărășești, Pod Timpuri Noi, Pod Vitan Bârzești, Pod Băneasa, Pod Bordei, Pod Floreasca, Pod Toboc, Pod Pantelimon, Pod Colentina, Pod Lacul Tei, Pod Lac IOR si:

Solicitare informatii: Primaria Oradea, SALA POLIVALENTĂ

Analizând informatile disponibile în spatiul public cu privire la obiectivul SALA POLIVALENTA ORADEA, am solicitat Primăriei Oradea să ne pună la dispoziție documentele referitoare la monitorizarea structurală, din care să rezulte măsurile adoptate de către Beneficiar și Prestator pentru asigurarea serviciilor de monitorizare în perioada de exploatare.

Solicitare informații de interes public privind obiectivul de investiții: Podul peste râul Someș, zona str. Ștrandului.

Analizând informatile disponibile în spatiul public cu privire laProiectul derulat de Primăria Municipiului Satu Mare: Podul peste râul Someș- zona str. Ștrandului, am solicitat de la autoritatea publica să ne pună la dispoziție documentele referitoare la monitorizarea structurală, din care să rezulte măsurile adoptate de către Beneficiar și Prestator pentru asigurarea serviciilor de monitorizare atât pe perioada execuției cât și pentru etapa de exploatare.

Stare de degradare avansata - Pod Raureni, Jud. Dolj

În urma unei situații de risc aduse la cunoștința APMGS (Asociația Profesională pentru Monitorizare Geotehnică și Structurală) de către societatea civilă prin pozele de mai jos, am atras atenția companiei DRDP Craiova asupra unor aspecte de natura siguranței structurale la lucrarea de artă Pod Raureni, aflată sub directa coordonare și gestiune.

Proiecte de tunele feroviare – Monitorizarea riscurilor structurale si geotehnice in faza de executie si exploatare

Demers APMGS către: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. referitor la informațiile din publicațiile media, conform cărora se doreste constructia unui tunel cu lungimea de aproximativ 10 kilometri, între Azuga, Predeal şi Timişu de Sus, pe Magistrala Bucureşti – Braşov, considerat cel mai lung tunel din România; varianta aprobată de Comisia Europeană, face parte dintr-un coridor strategic internaţional de mare viteză – inter aliat

Reabilitarea Podului Nicolae Iorga și a Podului Cerna peste râul Bahlui, Municipiul Iași

Demers APMGS către: Primaria Municipiului Iasi referitor la: 1. reabilitarea Podului Nicolae Iorga peste râul Bahlui, din zona Podu de Piatră;2. reabilitarea Podului Cerna peste râul Bahlui de la intersecţia str. Cerna, str. Sarmisegetuza şi bld. Alexandru cel Bun – zona Mircea cel Batran.

Notificare APMGS cu privire la starea pasajului Pipera-Tunari

In urma unei situatii de risc aduse la cunostinta APMGS  de catre societatea civila amnotificat Primaria sector 2 sa ne indice sau să ne confirme:
1. Masurile imediate de remediere care sunt intreprinse in vederea asigurarii nivelului de siguranta structurala necesar in exploatare;
2. Existenta unui plan de intretinere adaptat si specific vulnerabilitatilor si nivelului de incarcare Pasajului Pipera-Tunari;
3. Implementarea unui program complex de monitorizare structurala in exploatare considerand starea tehnica actuala.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane