NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ALE LOCALITĂŢILOR Indicativ NP 133-2022

Campania de comunicare APMGS #LegislatiedeReferinta, continuă cu NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ALE LOCALITĂŢILOR Indicativ NP 133-2022
VOLUMUL III – STRUCTURI HIDROEDILITARE DIN BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT

NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ PRIVIND SUPRAVEGHEREA, ÎNTREȚINEREA, TESTAREA ȘI INSPECȚIILE ÎN EXPLOATARE PENTRU INSTALAȚIILE NUCLEARE

Aceste norme reglementează activitățile de supraveghere, întreținere, testare și inspecție implementate atât în mod curent, cât și în cadrul opririlor planificate și neplanificate ale unei instalații nucleare, inclusiv la efectuarea lucrărilor de retehnologizare a sistemelor, structurilor, componentelor și echipamentelor unei instalații nucleare

GHID PRIVIND INVESTIGAREA STĂRII TEHNICE A REZERVOARELOR, DECANTOARELOR ȘI METANTANCURILOR ÎN EXPLOATARE - INDICATIV GT 052-02

Acest ghid are ca obiect stabilirea condiţiilor și a modului de efectuare a investigării și diagnosticării stării tehice a structurii recipienţilor (rezervoarelor, decantoarelor și metantancurilor) cu structura de beton, beton armat sau beton precomprimat intrate sau nu în exploatare în vederea asigurării durabilităţii şi a siguranţei în exploatare a acestor tipuri de construcţii.

GHID PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI CLASIFICAREA DEFECTELOR LA TUNELURILE PENTRU CĂI DE COMUNICAŢII - INDICATIV GT 061-03

Acest ghid stabilește o bază unitară de prezentare a datelor privind starea tehnică a tunelurilor, prin identificarea, sistematizarea și clasificarea principalelor defecte ale acestora, creând premisele unei interpretări corecte a diverselor fenomene și intră în categoria regtementarilor pentru asigurarea calităţii.

NORMATIV PENTRU URMĂRIREA COMPORTĂRII CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE, INDICATIV NP 087-03

Obiectul normativului îl constitue stabilirea modului de desfăşurare a activităţilor privind #urmărirea #comportării #construcţiilor #hidrotehnice în vederea menţinerii performanţelor de siguranţă și funționalitate a acestora.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane