Noutăți

image

A fost aprobată Strategia Națională a Locuirii 2022-2050

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat, în ședința din 30 iunie, Strategia Națională a Locuirii (SNL) pentru următoarea perioadă, care are ca obiectiv asigurarea cadrului instituțional, de reglementare și finanțare pentru susținerea locuirii incluzive și îmbunătățirea accesului la locuințe și condiții de locuire adecvate, sigure, reziliente, durabile și la prețuri accesibile pentru toate categoriile de persoane.


Obiectivele din Strategia Națională a Locuirii au în vedere măsuri precum construirea de locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare. Noul act normativ adoptat prevede și construirea de locuințe pentru tineri sub 35 de ani și sprijinirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și educație, prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii. Strategia are ca scop îmbunătățirea calității vieții populației, prin lucrări de renovare energetică, reglementarea situației așezărilor informale și creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii.

Strategia Națională a Locuirii prevede, totodată, renovarea integrată moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, eficiențizarea energetică și consolidarea seismică a acestora, finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Practic, Strategia Națională a Locuirii pentru perioada 2022 - 2050 este bazată pe patru piloni:
Pilonul 1 - locuire incluzivă - cuprinde obiectivele și direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire ale comunităților marginalizate și ale grupurilor vulnerabile, inclusiv așezări informale;
Pilonul 2 - locuire accesibilă și servicii publice de calitate - cuprinde obiectivele și direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea accesului la locuințe și la condiții de locuire la costuri suportabile;
Pilonul 3 - tranziția verde/ locuire sigură și durabilă - cuprinde obiectivele și direcțiile de acțiune pentru creșterea calității, siguranței și durabilității locuirii, asigurând îndeplinirea obiectivelor de mediu și a tranziției verzi;
Pilonul 4 - întărirea capacității administrative - cuprinde obiectivele și direcțiile de acțiune destinate creșterii cooperării și îmbunătățirii structurii de guvernanță a domeniului locuirii.

Reformele ce se doresc aplicate prin Strategia Națională a Locuirii sunt:

 • revizuirea și simplificarea procedurii de alocare a locuințelor sociale;
 • analiza și promovarea oportunității funcționării unui organism la nivel local cu competențe descentralizate în domeniul închirierii sociale (de tipul agențiilor de închiriere socială);
 • elaborarea unui Plan Național de Acțiune dedicat problematicii așezărilor informale;
 • încurajarea dezvoltării pieței chiriilor prin îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează închirierea locuințelor;
 • crearea unui cadru de reglementare privind acordarea unor stimulente pentru a încuraja închirierea pe piață a locuințelor neutilizate/ vacante;
 • sprijinirea dezvoltării unor proiecte demonstrative pentru testarea și implementarea unor tehnici de construcție ecologice;
 • elaborare ghid dedicat administrării condominiilor de către asociațiile de proprietari, ce va conține tipuri de intervenții, exemple de bune practici, mecanisme legislative și financiare și altele;
 • revizuirea Legii locuinței nr. 114/1996, prin clarificarea tipurilor de locuințe și a regimului juridic al acestora;
 • revizuirea și actualizarea actelor juridice cheie (inclusiv norme metodologice, reglementări tehnice) privind locuințele;
 • armonizarea metodologiilor și instrumentelor de monitorizare a necesarului de locuințe (inclusiv a bazelor de date) utilizate de către autoritățile cu responsabilități în domeniu;
 • consolidarea domeniului locuirii la nivel central și local;
 • consolidarea rolului Agenției Naționale pentru Locuințe.


”Deși România se confruntă cu numeroase provocări în acest domeniu, în prezent, nu există o Strategie Națională a Locuirii; în plus, cea mai mare parte a fondului de locuințe este construit înainte de 1989, iar acesta trebuie consolidat seismic și adaptat standardelor de eficiență energetică. În consecinţă, reforma politicii locuirii este necesară şi repezintă o oportunitate pentru România, pentru a utiliza mai eficient fondurile europene și resursele bugetare naționale ca răspuns la provocările din domeniu și pentru a le direcţiona către persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin”, a precizat Cseke Attila, ministrul dezvoltării.

Strategia Națională a Locuirii este o reformă asumată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a apărut deoarece, “având în vedere problemele privind stocul de locuințe existent în România, riscul seismic, procesul de tranziție către un sector rezidențial cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, criza energetică, este necesară intensificarea acțiunilor de renovare a fondului de locuințe și implementarea unor programe de regenerare urbană pentru a crește calitatea locuirii”, așa cum scrie chiar în strategie.

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
NEWSLETTER

Structural Health Monitoring

Un mediu construit de încredere și durabil este cheia siguranței și sănătății umane