Noutăți

Metodologia de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC-10

Metodologia de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC-10

A fost elaborată. la nivel de proiect, modalitatea prin care va fi realizată evaluarea vizuală rapidă a clădirilor.


Reglementarea tehnică va cuprinde o procedură de evaluare seismică simplă, fără analiză inginerească de detaliu, care are la bază informații privind:

  • efectul cutremurelor din trecut asupra fondului construit,
  • rezultatele cercetărilor din domeniul riscului seismic,
  • evoluția reglementărilor tehnice de proiectare seismică,
  • evoluția practicii de proiectare și a materialelor de construcție utilizate.

Evaluarea vizuală rapidă este o procedură care ia în considerare un număr limitat de parametri ce influențează semnificativ riscul seismic asociat unei clădiri și necesită colectarea de informații prin inspecție în teren a fiecărei clădiri de către inspectori calificați, conform prevederilor acestei reglementări tehnice.

Informațiile relevante privind vulnerabilitatea seismică a clădirilor sunt stabilite minimal, astfel încât inspecția să se poată realiza de pe domeniul public, prin observarea clădirii dinspre exterior, fără a fi necesar accesul inspectorului în imobil, indiferent de forma de proprietate a acestuia.

Metodologia de evaluare vizuală rapidă va fi utilizată în cazul clădirilor publice și a clădirilor rezidențiale multifamiliale, indiferent de forma de proprietate a acestora, având următoarele funcțiuni:

  • locuințe multi-familiale;
  • alte funcțiuni asimilabile locuințelor (cazare, cămine studențești, cămine de bătrâni etc.);
  • ocrotirea sănătății;
  • administrație publică; comerț și servicii; educație; activități culturale, sport, turism; gospodărie comunală, activități energetice și tehnico-edilitare;
  • alte funcțiuni specifice sistemului de protecție civilă.

Termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a metodologiei de evaluare vizuală rapidă a clădirilor este 30 decembrie 2022.

Citiți documentul aici

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
introduceți adresa de email pentru a fi permanent în contact cu noi

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular