Noutăți

Normativul privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii (NP 074-2022) a fost adoptat

În data de 20 ianuarie 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial, Normativul privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii (NP 074-2022)

Conform noului normativ, documentațiile geotehnice se întocmesc atât pentru construcții noi, cât și pentru construcții existente, în vederea obținerii autorizației de construire/desființare, precum și pentru toate etapele de proiectare stabilite în condițiile legii, precum și pentru investigarea unor eventuale degradări postconstrucție. De asemenea, documentațiile geotehnice se pot întocmi, după caz, și în cadrul expertizelor tehnice, inclusiv judiciare, al studiilor de impact, al studiilor de evaluare a hazardurilor naturale, precum și al documentațiilor specifice prevăzute de lege în vederea emiterii acordurilor/avizelor de mediu.


Documentațiile geotehnice la care se referă prezentul normativ pot fi întocmite pentru: construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere; construcții rutiere, drumuri, piste de aviație, poduri, tuneluri, construcții de căi ferate, construcții de porturi și platforme marine, construcții și amenajări hidrotehnice, construcții pentru îmbunătățiri funciare, construcții edilitare și de gospodărie comunală, construcții pentru transportarea produselor petroliere, depozite de deșeuri, depozite de steril, gropi de împrumut, evaluarea hazardurilor naturale, precum și pentru orice alte categorii de construcții.

Prezentul normativ se adresează tuturor factorilor implicați în procesul investițional: elaboratori de documentații geotehnice, proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici, executanți, responsabili tehnici, diriginți de șantier, investitori, proprietari, administratori și utilizatori, operatori economici specializați, laboratoare de încercări geotehnice autorizate/acreditate, precum și autorităților administrației publice și organismelor de verificare/control.

Descarcă normativul

 

APMGS

Adresa: Str. Gârlei nr. 59, camera 1, Bucureşti, Sector 1
Telefon: (+4) 0758 015 833
E-mail: office@apmgs.ro, presedinte@apmgs.ro
introduceți adresa de email pentru a fi permanent în contact cu noi

Vă rugăm să activați javascript în browser-ul dvs. pentru a putea trimite acest formular